Poster
 • Pinocchio Imdb


 • Subtitle details:

  • Online: 10/6/2009 5:15 PM   3426 days ago
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Production type: Not available
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Downloads: 8043

  Comments on this subtitle

  • 11/3/2010 2:13 PM

   Thank bạn, phù đề rất tốt. Mong mãi mới có người post phụ đề tiếng Việt. Cảm ơn bạn nhiều!

  • 7/3/2011 9:47 PM

   Dịch hơi lủng củng, nhiều chỗ sai nhưng tạm chấp nhận được.

   Bạn nhớ đặt dấu chấm, phẩy xong thì cách ra một cái nhé, đừng gõ dính chùm.

  • 4/19/2013 11:20 AM

   link download http://mediavui.com/dl/?id=0B5i2xYM4T7kwRjhfVURaV0FFUkU