« back to profile

Subtitles by BRmmp (1098)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Portuguese Beautiful Love, Wonderful Life (Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool / 사랑은 뷰티풀 인생은 원터풀)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
1 days ago
Portuguese Blossom in Heart (Begonia Rouge / Hai Tang Jing Yu Yan Zhi Tou / 海棠经雨胭脂透)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
1 days ago
Portuguese Joy of Life (Qing Yu Nian / 庆余年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 6
1 days ago
Portuguese Put Your Head on My Shoulder (Zhi Wo Men Nuan Nuan De Xiao Shi Guang / 致我们暖暖的小时光)
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
1 days ago
Portuguese HIStory 3: Make Our Days Count
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
1 days ago
Portuguese Secret Boutique (Sikeurit Bootikeu / 시크릿 부티크)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
1 days ago
Portuguese A Little Thing Called First Love (Chulian Na Jian Xiaoshì / 初恋那件小事)
(2019)
TV   0 comments 0 received 2
1 days ago
Portuguese Psychopath Diary (Ssaikopaeseu Daieori / 싸이코패스 다이어리)
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
1 days ago
Portuguese Love With Flaws (People with Flaws / Hajaitneun Ingandeul / 하자있는 인간들)
(2019)
TV   0 comments 0 received 5
1 days ago
Portuguese Kill It (Kil It / 킬잇)
(2019)
TV   0 comments 0 received 6
4 days ago
Portuguese Legal High (Legal High Korea / Ligalhai / 리갈하이)
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
4 days ago
Portuguese HIStory 3: Trapped (HIStory 3: Quan Tao / HIStory3: 圈套)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
English HIStory 3: Trapped (HIStory 3: Quan Tao / HIStory3: 圈套)
(2019)
TV   0 comments 0 received 7
4 days ago
Portuguese The Way We Love (Nan Shen Shi Dai / 男神時代)
(2019)
TV   0 comments 0 received 2
4 days ago
Portuguese Back to Home (Yue Cun Huan Ying Ni / 月村歡迎你 )
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese Before We Get Married (Wo Men Bu Neng Shi Peng You / 我們不能是朋友)
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
4 days ago
Portuguese Joy of Life (Qing Yu Nian / 庆余年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 10
4 days ago
Portuguese Put Your Head on My Shoulder (Zhi Wo Men Nuan Nuan De Xiao Shi Guang / 致我们暖暖的小时光)
(2019)
TV   0 comments 0 received 7
4 days ago
Portuguese Dive! (扑通扑通的青春 || Pu Tong Pu Tong De Qing Chun)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese The Brightest Star in the Sky (Ye Kong Zhong Zui Shan Liang De Xing / 夜空中最闪亮的星)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese Standing In The Time (Bu Fu Shi Guang / 不负时光)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese A Little Thing Called First Love (Chulian Na Jian Xiaoshì / 初恋那件小事)
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
4 days ago
English HIStory 3: Make Our Days Count
(2019)
TV   0 comments 0 received 16
4 days ago
Portuguese HIStory 3: Make Our Days Count
(2019)
TV   0 comments 0 received 5
4 days ago
Portuguese Hot Blooded Youth (The Files of Teenagers in the Concession / Re Xue Shao Nian / 热血少年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese Hot Blooded Youth (The Files of Teenagers in the Concession / Re Xue Shao Nian / 热血少年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese Hot Blooded Youth (The Files of Teenagers in the Concession / Re Xue Shao Nian / 热血少年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
4 days ago
Portuguese Hot Blooded Youth (The Files of Teenagers in the Concession / Re Xue Shao Nian / 热血少年)
(2019)
TV   0 comments 0 received 2
4 days ago
Portuguese Crocodile and Plover Bird (Crocodile Avec Cure-Dents Oiseau / E Yu Yu Ya Qian Niao / Le Crocodile et Le Pluvian / 鳄鱼与牙签鸟)
(2019)
TV   0 comments 0 received 7
7 days ago
Portuguese Put Your Head on My Shoulder (Zhi Wo Men Nuan Nuan De Xiao Shi Guang / 致我们暖暖的小时光)
(2019)
TV   0 comments 0 received 11
7 days ago
Portuguese Love With Flaws (People with Flaws / Hajaitneun Ingandeul / 하자있는 인간들)
(2019)
TV   0 comments 0 received 28
7 days ago
Portuguese Beautiful Love, Wonderful Life (Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool / 사랑은 뷰티풀 인생은 원터풀)
(2019)
TV   0 comments 0 received 5
7 days ago
Portuguese Someday or One Day
(2019)
TV   0 comments 0 received 5
7 days ago
Portuguese Psychopath Diary (Ssaikopaeseu Daieori / 싸이코패스 다이어리)
(2019)
TV   0 comments 0 received 12
7 days ago
Portuguese Blossom in Heart (Begonia Rouge / Hai Tang Jing Yu Yan Zhi Tou / 海棠经雨胭脂透)
(2019)
TV   0 comments 0 received 3
7 days ago
Portuguese Instead of Tipsy Why Not Get Drunk
(2019)
TV   0 comments 0 received 4
7 days ago